Polls

Ποσο πιστεύετε θα είναι ο Γενικός Δείκτης στο τέλος του χρόνου
 
08.11.18 PDF Print E-mail
Written by Manager   
Thursday, 08 November 2018 12:41

Σχόλιο

Το θετικό κλίμα, σύμφωνο με τις διεθνείς αγορές, συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχομένη συνεδρίαση χθες. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,7% με την αξία των συναλλαγών να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στα EUR 33εκ. Θετικά πρόσημα παρατηρήθηκαν σε όλο το ταμπλό αλλά οι τραπεζικές μετοχές οδήγησαν για άλλη μια φορά την ανάκαμψη της αγοράς, με την Τράπεζα Πειραιώς (+9,5%) και τη Eurobank (+11,4%) να υπεραποδίδουν του κλάδου. Η μετοχή της Intralot (+6,6%) επίσης σημείωσε σημαντικά κέρδη λόγω προσδοκιών για ανάληψη νέων συμβολαίων στο εξωτερικό, ακολουθούμενη από τη Φουρλής (+3,9%) που έχε χάσει σημαντικό έδαφος την τελευταία περίοδο. Οι μετοχές των CCH, OTE και Τιτάν θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα καθώς ανακοινώνουν αποτελέσματα πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Το Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ. στη χθεσινή δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.168εκ. (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,87x φορές) με επιτόκιο 0,71% (έναντι 0,65% στη δημοπρασία Οκτωβρίου). Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 187,5εκ από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να αναμένεται να φτάσει τα EUR 1,0δισ.

Τίτλοι κλαδικών νέων

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της πρότεινε τον κ. Andrea Enria ως τον νέο Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM). Ο Andrea Enria (57 ετών) κατέχει σήμερα τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ενώ εάν η υποψηφιότητά του εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαδεχθεί τη Danièle Nouy την 1η Ιανουαρίου 2019. Η θητεία του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πενταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Coca Cola HBC ανακοίνωσε για το 3ο τρίμηνο του 2018 όγκο πωλήσεων 615,7εκ. κιβώτια, αυξημένο κατά 4,2% σε ετήσια βάση και καθαρά έσοδα από πωλήσεις ύψους EUR 1,869εκ., αυξημένα κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς και τις δικές μας εκτιμήσεις όσον αφορά τους όγκους πωλήσεων, και ελαφρώς καλύτερα από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς και ελαφρώς χαμηλότερα από τις δικές μας εκτιμήσεις στις πωλήσεις, επιβαρυμένα επίσης από τις αντίξοες συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Τα ουδέτερα συναλλαγματικά καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση.

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το 3ο τρίμηνο του 2018 σήμερα, πριν το άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Προβλέπουμε έσοδα EUR 1,0δισ. (+0,9% ετησίως), pro-forma EBITDA ύψους EUR 349εκ. (+0,1% ετησίως) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη EUR 90εκ. (+18% ετησίως).

Η Τιτάν προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2018 σήμερα, πριν το άνοιγμα της αγοράς. Προβλέπουμε κύκλο εργασιών ύψους EUR 379εκ. (+2% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 75,2εκ. (+4% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη στα EUR 19,5εκ. (+1,4% σε ετήσια βάση).

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2018 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Εξαιρούμενης της επίπτωσης των αποθεμάτων και εκτάκτων, αναμένουμε "προσαρμοσμένο" EBITDA ύψους EUR 219εκ. (+6,5% σε ετήσια βάση) και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη ύψους EUR 91,5εκ. (+3,5% σε ετήσια βάση). Η μέση εκτίμηση των αναλυτών (Reuters) κάνει λόγο για "προσαρμοσμένο" EBITDA EUR 215εκ. και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη ύψους EUR 95εκ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Eurobank για την πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο (99,98%) της θυγατρικής της στη Βουλγαρία Piraeus Bank Bulgaria AD, στη Eurobank Bulgaria AD. Το τίμημα για το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 75εκ., ενώ προκύπτει μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού που ανέρχεται σε EUR 0,7δισ., με συνεπακόλουθη ενίσχυση του δείκτη CET1 κατά 15μ.β. συγκριτικά με τον Ιούνιο 2018. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 η PBP διέθετε σύνολο ενεργητικού EUR 1,7δισ., λειτουργεί μέσω δικτύου εξυπηρέτησης το οποίο αριθμεί 70 καταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 900 υπαλλήλους. Η Eurobank αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι μετά την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πως θα έχει οριακή επίπτωση 14μ.β. στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, η επίπτωση αναμένεται να είναι θετική. Μετά την εξαγορά η θυγατρική της  Eurobank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη Βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 10%, κατέχοντας την 3η θέση βάσει συνολικών δανείων. Τέλος, σημειώνεται ότι η πώληση ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη για την Πειραιώς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στη DGCom.

Η Σαράντης ανακοίνωσε για το 9μηνο του 2018 πωλήσεις ύψους EUR 244,8εκ., +12,6% σε ετήσια βάση και +5,8% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, EBITDA ύψους EUR 30,3εκ., +10,7% σε ετήσια βάση και EBIT EUR 25,6εκ., πάνω 8,4% σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις μας (περίπου 1% καλύτερα) στο 9μηνο, με τη βοήθεια των υψηλότερων από το αναμενόμενο εσόδων 3ου τριμήνου στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι της Jumbo ενέκριναν χθες το προτεινόμενο μέρισμα ποσού EUR 0,39/μετοχή για τη χρήση 2017/18. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προμέρισμα ποσού EUR 0,1728/μετοχή (προ παρακράτησης φόρου 15%), που σημαίνει ότι οι μέτοχοι θα λάβουν το υπόλοιπο ποσό EUR 0,2172/μετοχή (μεικτό). Οι μετοχές θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα στις 13.12.2018, ενώ η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει στις 20.12.2018. Η μεικτή μερισματική απόδοση με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος είναι 1,6%.

Μ επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία Jumbo γνωστοποίησε ότι παρότι ο Οκτώβριος παρουσίασε αυξητική τάση λόγω της βελτιωμένης εικόνας των πωλήσεων των καταστημάτων στην Ελλάδα, οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου δεν επιβεβαιώνουν την τάση αυτή, με την εταιρεία να διατηρεί την πρόβλεψη της για αύξηση πωλήσεων μεταξύ 5% και 7% τη χρήση 2018/19. Όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου, αναμένεται να ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στο Bacau της Ρουμανίας (περίπου 12.900τμ) στις 13 Νοεμβρίου, ενώ δύο ακόμη καταστήματα στη Ρουμανία και την Ελλάδα αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν μέχρι τον Ιούνιο του 2019

Στην ομιλία του προς τους μετόχους, ο πρόεδρος της Jumbo, κ. Βακάκης, ανέφερε ότι προτίθεται να αποχωρήσει την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας ότι φιλοδοξεί να διπλασιάσει το μέγεθος της εταιρείας και να την καταστήσει τον κορυφαίο λιανοπωλητή των Βαλκανίων. Επιπλέον, ο κ. Βακάκης είπε ότι εάν τα εμπορικά στοιχεία του Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης, τότε η εταιρεία θα μπορούσε να διανείμει στους μετόχους ένα γενναιόδωρο προμέρισμα. Ωστόσο, οι αβεβαιότητες σχετικά με την απόδοση των ελληνικών καταστημάτων παραμένουν.

Σύμφωνα με το euro2day, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ετοιμάσει ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρών ξενοδοχείων και σκοπεύει να το πουλήσει μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2019. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από δάνεια συνολικού ύψους π. EUR 200-230εκ. που δεν εξυπηρετούνται για περισσότερο από 5 χρόνια. Το 90% των περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται σε χειμερινούς προορισμούς και 10% σε θερινούς προορισμούς

Σε συνέντευξη του στον OPEN TV, ο υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης είπε ότι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τους λιγνιτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, ο κ. Σταθάκης εκτίμησε ότι μετά την απόφαση του Υπουργείου να καταργήσει μέρος των ρυθμιστικών χρεώσεων και την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών CO2, η ΔΕΗ δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων στο προσεχές μέλλον.